Internetová publikace Katastrální mapy ČR


představuje publikaci souboru geodetických informací katastru nemovitostí ČR. Je tvořena DKM - digitální katastrální mapou, KM-D - katastrální mapou digitalizovanou, rastrovými katastrálními mapami a mapami bývalého pozemkového katastru.


DKM - digitální katastrální mapa

 • katastrální mapa v souřadnicovém systému S-JTSK vyhotovená při obnově katastrálního operátu novým mapováním, na podkladě výsledků pozemkových úprav, přepracováním souboru geodetických informací nebo převedením jejího číselného vyjádření do digitální formy
 • tvorbu a údržbu DKM provádí ČÚZK průběžně
 • mapa ve tvaru vektorové grafiky
 • mapa je v souladu se souborem popisných informací (SPI)
 • DKM spolu s KM-D pokrývají cca 33.8% území ČR
Pokrytí DKM

KMD - katastrální mapa digitalizovaná

 • katastrální mapa v souřadnicovém systému S-JTSK vyhotovená přepracováním analogové mapy v souřadnicovém systému Gusterberském nebo Svatoštěpánském do digitální formy nebo digitální forma katastrální mapy vyhotovená podle dřívějších předpisů
 • tvorbu a údržbu KM-D provádí ČÚZK průběžně
 • mapa ve tvaru vektorové grafiky
 • DKM spolu s KM-D pokrývají cca 33.8% území ČR
Pokrytí KMD

Rastrové katastrální mapy

 • katastrální mapy vedené na plastové fólii, naskenované a transformované do S-JTSK dle předpisů ČÚZK
 • tvorbu a údržbu rastrových katastrálních map provádí ČÚZK průběžně
 • mapa ve tvaru rastrové grafiky
 • rastrové katastrální mapy pokrývají cca 66% území ČR
Pokrytí RKM

Mapy bývalého pozemkového katastru

 • převedené rastrové soubory map v systémech stabilního katastru (S-SK) do souvislého zobrazení v S-JTSK
 • mapa obsahuje tzv. P-parcely a dále se neaktualizuje
 • mapa je ve tvaru rastrové grafiky
Pokrytí PKStav
Demo
Valid XHTML 1.0 Transitional
Data upravené v systému:
www.katastralnimapa.cz powered by: